Algemene Ledenvergadering

Verslag ALV 15 februari 2017

– Verslag Algemene ledenvergadering TVA 15 februari 2017

Verslag ALV 24 februari 2016

– Verslag Algemene ledenvergadering TVA 24 februari 2016

Verslag ALV 11 februari 2015

Verslag Algemene ledenvergadering TVA 11 februari 2015
Presentatie ALV 110215

Verslagen ALV 12 en 26 februari 2014
12 februari
26 februari

Kascontrole over 2013

Hier vind je:

– de agenda
– het jaarverslag van het bestuur
– de financiele stukken:
> afrekening 2012 en toelichting
> begroting 2014 en toelichting
– en het verslag van de ALV van vorig jaar

Geef een reactie