Privacy Statement

Dit is de privacy statement van Triathlon Vereniging Arnhem (nader te noemen ‘TVA’), gevestigd in Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40123220.

Bewust of onbewust deel je als lid persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan bestuur.tva@gmail.com

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
(Proef)lidmaatschap NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Geboortedatum
NTB-licentienummer
Studentenpas (indien van toepassing voor lidmaatschapsvorm) 
Uitvoering van de overeenkomst Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.Indien je geen lid wordt, worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. Je naam bewaren we langer om te controleren of iemand eerder proeflid is geweest. Maximaal 7 jaar voor alle leden. Nederlandse Triathlon Bond (NTB)Mailblok (achter login) zichtbaar voor alle leden
Administratie NAW gegevens
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens 
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. KAS-commissie
ING
Belastingdienst
Donateurs / sponsoren NAW gegevens
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Niet gedeeld
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Niet gedeeld
Versturen berichten namens derden, waaronder sponsoren.  Voornaam
Achternaam
E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Niet gedeeld
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies
(zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteInternetbrowser en apparaat type
IP-adres
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Niet gedeeld

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt TVA je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de TVA met jou heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Triathlon Vereniging Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht TVA te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
TVA treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van TVA. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TVA raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeldmateriaal
Foto’s van leden kunnen worden gebruikt op onze social media kanalen, op onze website en in de besloten facebookgroep. Op de openbare kanalen zal TVA geen personen identificeren op deze foto’s, in de besloten facebookgroep kan dit wel voorkomen doordat andere leden een persoon koppelen aan de betreffende foto. Door lid te worden van de facebookgroep ga je daarmee akkoord. Mocht je niet op foto’s willen staan van onze openbare kanalen, neem dan contact op met het bestuur via bestuur.tva@gmail.com om de mogelijkheden te bespreken.

Wijziging van het privacy beleid
TVA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. TVA raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of TVA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: bestuur Triathlon Vereniging Arnhem

E-mail: bestuur.tva@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum: augustus 2018